RODO

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO), pragniemy Państwa poinformować, że wszystkie przekazane przez Państwa dane osobowe są chronione i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma atom.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zakupionych pakietów, odpowiedzi na zapytania i prowadzenia działań marketingowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i całkowitego usunięcia co wiąże się z utratą dostępu do portalu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczenia usług. Brak podania wymaganych danych może uniemożliwić realizację tych celów.

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, takim jak firmy kurierskie, ale jedynie w zakresie koniecznym do realizacji usług wysyłkowych nagród i upominków.

Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem https://sztint.eu/kontakt.

Podanie niniejszych informacji ma na celu zapewnienie Państwu przejrzystości dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z RODO.

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookie Policy

Accept